Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 90 Soal Bagian B Wangsulanana Kanthi Patitis

- Jumat, 20 Januari 2023 | 14:38 WIB
kunci jawaban bahasa jawa kelas 8 halaman 90
kunci jawaban bahasa jawa kelas 8 halaman 90

Quena.id - Artikel ini akan membahas terkait kunci jawaban bahasa jawa kelas 8 halaman 90 dengan detail untuk dijadikan referensi pada saat belajar.

beragam cara belajar yang bisa digunakan, salah satunya dengan belajar menyelesaikan soal-soal latihan yang terdapat pada buku sekolah.

Baca Juga: Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 5, Soal Cerkak Dea Kudu Bisa

Pembahasan kunci jawaban bahasa jawa kelas 8 halaman 90 ini disajikan sebagai sarana belajar adik-adik yang saat ini belajar di Sekolah.

Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 90

Agar dapat menemukan jawaban dari soal-soalnya, silahkan pahami kunci jawaban bahasa jawa kelas 8 halaman 90 dibawah ini:

B. Wangsulanana kanthi patitis!

1. Apa sing diarani crita cekak?
2. Apa kang diarani unsur intrinsik lan unsur ekstrinsik?
3. Apa sing kokngerteni ngenani basa rinengga? Jlentrehna!
4. Gawea ukara 5 wae kang ngandhut basa rinengga!
5. Gawea tuladha iklan layanan masyarakat 2 wae!

Jawaban:

1. Cerkak (Cerita Cekak/Cerita Pendek) yaiku gancaran sing ngandharake sarining kedadean utawa lelakon saka awal nganti pungkasan kanthi cekak wae. Cerita iki nduwenani isi ingkang ringkes, padet, lan sakedhik alur caritane.

Halaman:

Editor: Septyna Feby Nurmala

Sumber: Berbagai Sumber

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X