Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 7 Halaman 82, Mangsuli Pitakonan Wacan Nresnani Lingkungan

- Jumat, 20 Januari 2023 | 16:28 WIB
kunci jawaban bahasa jawa kelas 7 halaman 82
kunci jawaban bahasa jawa kelas 7 halaman 82

Quena.id - Artikel ini akan memaparkan tentang kunci jawaban bahasa jawa kelas 7 halaman 82 dengan detail untuk dijadikan referensi dalam belajar.

Banyak cara belajar yang bisa dipilih, salah satunya dengan belajar mengerjakan soal-soal latihan yang tersedia dalam buku pelajaran.

Baca Juga: Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 7 Halaman 93 94, Uji Kompetensi Wulangan 5 Pilihan Ganda No 1-10

Penjelasan kunci jawaban bahasa jawa kelas 7 halaman 82 ini dibuat untuk sarana belajar siswa yang masih belajar di Sekolah.

Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 7 Halaman 82

Untuk menemukan jawaban dari soal-soalnya, mari pelajari kunci jawaban bahasa jawa kelas 7 halaman 82 berikut ini:

1. Wacan ing ndhuwur iku wacanen kanthi premati !
2. Pitakon-pitakon ing ngisor iki wangsulana kanthi patitis !

a. Alam saisine kang diciptakake dening Gusti Kang Akarya Jagad iku kanggo sapa ?
b. Apa wae sing kudu dilakoni manungsa supaya alam iki tetep lestari ?
c. Sapa sing kudu njaga supaya alam saisine iki tetep lestari ?
d. Sapa sing ndadekake alam saisine iki bisa rusak ?
e. Sikap apa wae sing bisa kok jupuk lan koktuladhani saka wacan ing dhuwur ?
 

Jawaban:

  1. Kanggo manungsa.
  2. Manungsa kudu bisa njaga keseimbangan alam supaya bisa tetep lestari.
  3. Manungsa kudu njaga supaya alam saisine iki tetep lestari.
  4. Manungsa kang ngrusak lingkungan alam. Bencana alam, kayata banjir lan lemah longsor, minangka akibat saka karusakan alam kang disebabake saka tangane manungsa kang tamak, ngrusak lan nguras alas kanggo kapreluwane tanpa duga-kira. Alas-alas dijarah, dikethoki wit-witane, dibabat entek kanggo lahan tetanen. Wit-witan ing alas digundhuli diganti tanaman industri. Gunung-gunung dikedhuki, dijupuki asil tambange.
  5. Warga masyarakat sing becik kudu bisa njaga karesikan lan kesehatan lingkungan. Awit karesikan lan kesehatan lingkungan iku wigati banget tumrap uripe manungsa. Lingkungan kang resik ndadekake manungsa urip sehat lan adoh saka lelara. Lingkungan ing sakiwatengen kita kudu dijaga lan dilestarekake supaya katon asri. Aja mbuwang larahan (sampah) saenggon-enggon, mligine ing got, parit-parit, utawa kali.

Penjelasan Tambahan

Materi bahasa Jawa untuk SMP kelas 7 meliputi pengenalan tata bahasa Jawa, kosa kata, struktur kalimat, dan penggunaan bahasa Jawa dalam percakapan sehari-hari.

Halaman:

Editor: Septyna Feby Nurmala

Sumber: Berbagai Sumber

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X